top of page
Psykolog og parterapeut Sophie Buch

Terapi hos mig

Hvem er jeg?

Jeg er uddannet psykolog, cand.psych., fra Aarhus Universitet, hvor jeg fandt stor interesse for at udvikle online-terapi, arbejde med par og gå i dybden med at forstå tilknytning og parforholdsdynamikker.

Siden da er jeg blevet enormt optaget af tendensen at people-please – altså bl.a. at sætte andres behov før vores egne, gøre alt for at undgå konflikter, have besvær med at sætte grænser og sige nej. Det er blevet en kæmpe passion for mig!

Gennem tiden har jeg arbejdet meget med det at være udsat for psykisk vold i nære relationer. Viden er afgørende, når man står midt i det, derfor har jeg startet en podcast.

Jeg har klinik midt i Aarhus, men er også specialiseret i online terapi. 

Terapi handler for mig om den relation du og jeg skaber. Nøgleord for mig er autencitet, nærvær, indlevelse, varme, rummelighed og forbundethed.

Jeg tror på, at et af de vigtigste aspekter ved mental velvære er de relationer, vi befinder os i. Altså, relationer til andre, omgivelserne, naturen, universet, os selv, vores tanker, vores følelser, vores historie, vores kroppe. Alle disse relationer behøver nysgerrighed og næring. Denne tankegang definerer i høj grad essensen af mig, både professionelt i terapi og personligt i livet. En fascination for mig er dybden af emotioner, vi er i stand til at føle, og jeg bruger selv meget tid på at udforske og udtrykke dette gennem skrivning, kunst og samtale (med mig selv og andre).

 

Terapeutisk er jeg drevet af det helt unikke, der opstår her-og-nu, hvor empati og nærvær tillader sårbarheden at udfolde sig. Længe har jeg interesseret mig for, hvordan netop dette helt unikke rum af empati og nærvær mellem terapeut og klient opstår i en online setting. Det betyder meget for mig at være med til at skabe dette, for jeg tror på, at den online verden tilbyder os unikke muligheder for at forbinde og relatere.

Terapeutisk ståsted

Jeg arbejder terapeutisk eklektisk - det vil sige, jeg ikke er styret af én retning eller én manual, men trækker på den viden, der er relevant for det enkelte menneske, jeg sidder med, og den relation, vi skaber.

Jeg er trænet i og stærkt inspireret af ACT - Acceptance og Commitment Therapy og EFT - Emotions Fokuseret Terapi, fordi de teoretiske ståsteder af disse tilgange ræsonnerer med min egen emotionelle og psykologiske oplevelse af eksistensen.

Psykolog og parterapeut Sophie Buch

Begge tillader en god grad af humor i terapien, som viser sig helende gang på gang. Livet er smertefuldt og lidelse et livsvilkår, og jeg tror på den helende kraft af nærvær, forbindelser til andre, og selvomsorg. I godt samspil med EFT og ACT befinder mit grundlæggende syn på psyken sig i det mere dybdegående og psykodynamiske område.

 

Jeg brænder for at hjælpe mine klienter til at leve deres bedste liv. At kunne dette indebærer afklaring af værdier - hvad er vigtigt for os? Hvem vil vi gerne være? Hvad står vi for? Det indebærer selvindsigt og selvforståelse - hvorfor er vi, som vi er? Hvilken rød tråd er der i vores fortælling af vores livshistorie?

Gennem udforskning og udfordring hjælper jeg dig med at overkomme det, der står i vejen for det værdibaserede liv.

Jeg nyder både de længere og kortere forløb, som har forskellige unikke egenskaber.

Jeg er trænet i korttidsterapi og er derfor relativt hurtig til at finde frem til det, der er vigtigt. Du vil derfor opleve at få noget med allerede i første samtale. Samtidig er noget af det dyrebareste for mig i mit arbejde at få lov at gå med mine klienter på sidelinjen gennem livet. Dette er en ære, jeg dagligt er dybt taknemmelig for.

Jeg bruger mig selv i terapien, og derfor er det vigtigste relationen mellem dig og mig. Det er selvfølgelig på respektfuld vis, og det er altid dig, der er hovedpersonen i vores samtaler. I vores samtaler får jeg dog også tanker, følelser og indskydelser, og dem vil jeg altid gerne dele med dig. Du får altså i mig en aktiv psykolog, der stiller spørgsmål og udfordrer.

I terapi med mig, møder du mig som det hele menneske, jeg er, og jeg håber, vi kan gå hinanden i møde med nysgerrighed.

Læs gerne mine blogindlæg, for at forstå endnu mere om, hvad jeg brænder for som psykolog.

Læs også gerne om min personlige historie, høre min podcast se mine priser eller mit CV. Klik på knapperne herunder. 

bottom of page