top of page

6 grunde til du ikke bare gik

Er man eller har man været i et psykisk (eller på anden måde) voldeligt forhold, vil man opleve spørgsmålet: "hvorfor gik du ikke bare?"

Andre vil have svært ved at forstå, hvilke dynamikker der holder én i forholdet, ligesom man måske heller ikke selv helt er klar over det. 

Her er 6 grunde til, hvorfor du ikke bare gik.

Traumebinding

I voldelige forhold opstår det, vi kalder traumebinding. Traumebinding er betegnelsen for den stærke tilknytning og det stærk bånd, der opstår mellem voldsudøveren og målet for volden. Denne binding opstår som resultat af voldscyklussen. Det voldelige forhold følger overordnet en cyklus af faserne: "honeymoon" -> spændingsopbyggelse -> eksplosiv fase -> genopbygning

Kærlighedsfortællinger

I dysfunktionelle forhold er der ofte meget stærke kærlighedsfortællinger, særligt i starten af forholdet i honeymoon fasen og i de følgende genopbygningsfaser, som ligner honeymoon. Kærlighedsfortællingerne er med til at skabe fantasier om en vidunderlig fremtid, men er også fortællinger om forholdet og kærligheden i forholdet; eksempelvis at man er hinandens største kærlighed.  

Nedbrudt selvværd

En stor del af den psykiske vold går på at nedbryde selvværdet hos den, der er udsat for vold. Dette sker gradvist, hvorfor det i starten ofte blot opleves som små uenigheder, små misforståelser, små kommentarer og lignende. Med tiden bliver nedbrydelsen voldsommere og mere tydelig, men målet for volden har mistet troen på sin egen virkelighed og tror med tiden mere og mere på voldsudøverens nedbrydelser. 

Afhængighed

Gennem voldscyklussen og mekanismerne i de forskellige former for psykisk vold, opstår en voldsom afhængighed i forholdet. Voldsudøveren er pludselig blevet målet for volds eneste kilde til positive følelser og forløsningen for alt det svære. Voldsudøveren giver målet små brødkrummer af kærlighed og omsorg, som målet med tiden bliver afhængig af.

Isolation

En hjørnesten i psykisk vold er isolation. Målet for volden isoleres gradvist - dette sker både tydeligt og mindre tydeligt. Måske bryder kæresten sig ikke så meget om vennerne, måske opstår der små uenigheder med familien. Voldsudøveren er ofte enormt dygtig til at dreje fortællingen til sin egen fordel. Målet for volden vil gennem voldscyklussen blive hyperfokuseret på at undgå konflikt, hvorfor denne trækker sig fra venner og familie. 

Trusler

I processen at gå fra en voldelig partner, vil der højst sandsynligt også indgå trusler. Dette kan være direkte trusler om vold, selvskade, selvmord eller lignende, men det kan også være mere indirekte trusler om fremtiden. For eksempel at målet for volden aldrig finder en partner som dem igen, at ingen vil elske målet, at deres liv vil være ødelagt. Gennem tiden og gennem voldscyklussen vil målet lige så stille være begyndt at tro på disse trusler.

Er en du kender fanget i et voldeligt forhold? 
Er du i tvivl, om du er i et psykisk voldeligt forhold?
Har du brug for hjælp?
bottom of page