top of page

Tag stemmen tilbage

psykisk vold bog

Den 10. juni 2023 udkom antologien Tag Stemmen Tilbage - Vidnesbyrd om Vold på Forlaget Silkefyret.

Bogen er en samling forskellige historier fortalt af forskellige kvinder, med forskellig alder og baggrund. Projektet er styret af forfatter Anna Klahn, som i 2022 startede en skrivegruppe for voldsramte kvinder. I skrivegruppen skulle vi bryde tavsheden og tage stemmen tilbage. Bogen er kulminationen på den frigørelsesproces, vi i gruppen alle var igang med. 

Fortællingerne i bogen er vores egne og skildrer vold i nære relationer, både når den er tydelig, og når den er allermest skjult. At være i en voldelig relation, kan være noget af det mest isolerende og ensomme. At læse andres fortællinger og spejle sig i deres oplevelse, kan være afgørende.  

Mit bidrag til bogen skrev jeg med et ønske om at vise, hvordan et dysfunktionelt parforhold ser ud indefra. Jeg ønskede at vise de emotionelle kroges modhager, hvorfor man er der, hvorfor man bliver, hvorfor man måske altid vil længes. Jeg ønskede at vise hvor grimt det smukke i forholdet er, og hvor smukt det grimme kan komme til at se ud, når man er i det. 

psykisk vold bog

Køb bogen gennem Forlaget Silkefyret.

bottom of page