top of page

Er din kollega udsat for psykisk vold?

Psykisk vold er ofte subtilt og skjult, og en hjørnesten i volden er isolation fra familie og venner. Derfor er der ofte også stor sandsynlighed for, at det faktisk er ledere og kollegaer, der først begynder at mistænke, at noget er helt galt.

Her får du en guide til at spotte og håndtere en medarbejder eller kollega, der muligvis er udsat for vold i hjemmet.


Tegn på psykisk vold

At være udsat for psykisk vold har massive konsekvenser, som kan gøre det svært at opretholde et arbejde. Den udsatte er så stresset i det dysfunktionelle forhold, at det bliver svært at fungere på arbejdspladsen. Konsekvenserne ved at være udsat for vold og psykisk vold over lang tid, er massive og farlige. Det koster dyrt i langtidssygemeldinger, og nogle udsatte vil blive så påvirket psykisk, at de muligvis helt frafalder arbejdsmarkedet. Men vold kan forebygges og spottes, og det kan både redde arbejdsevner og liv.

Din kollega vil vise mange almindelige stress symptomer, og det er netop derfor, det er vigtigt at turde spørge ind og italesætte for at finde ud af, hvad der ligger bag.


Det kan være svært at spotte som kollega eller leder, men ofte vil du se tegn, som er vigtige at reagere på:


Din kollega vil virke udmattet og flad. De vil let blive overvældet og har svært ved at nå deres opgaver. Din kollega vil også have koncentrationsbesvær og hukommelsesbesvær, som også påvirker deres præstation i arbejdet. Din kollega vil generelt fremstå stresset.


Socialt, vil din kollega trække sig mere og mere fra fælleskabet, måske med mange "dårlige" undskyldninger. Du vil måske lægge mærke til, at undskyldninger og forklaringer, nogle gange omhandler tilstanden i hjemmet. Måske er det ikke muligt at komme med til et socialt arbejdsarrangement, fordi det er for presset på hjemmefronten med børn, eller måske har partneren for travlt på arbejde til, at din kollega vil prioritere sit eget sociale liv. Det kan også være, du lægger mærke til et mønster i, at der altid er store konflikter mellem din kollega og deres partner, lige når der er sociale arrangementer på arbejdspladsen.


Din kollega har altid sin telefon på sig og tjekker den ofte. Du lægger mærke til, at de skriver meget og måske også bliver ringet meget op. Det kan være, din kollega midt i en samtale, svarer på beskeder fra partneren, selvom I stod og snakkede. Hvis du påtaler det, kan det være din kollega forklarer, at partneren er vred, jaloux, ked af det, stresset eller lignende, og at det skal de lige tage sig af. Partnerens problemer bliver altså akutte for din kollega at tage sig af her og nu.


Din kollega virker træt og drænet og spiser måske ikke meget. Din kollega vil muligvis have højt sygefravær og generelt fortælle om fysiske skavanker - hovedpine, mavepine, nyligt opståede smerter, som ikke kan forklares.


Du vil måske også lægge mærke til, at din kollega er følelsesladet og muligvis græder på arbejdspladsen. Din kollega fremstår mere nervøs og ængstelig og er måske også meget selvbebrejdende.


Når I taler sammen, vil du måske lægge mærke til, at din kollega normaliserer nogle ting, som du ikke selv synes, er normale. Det kan for eksempel være måden, din kollegas partner taler til din kollega, fordelingen i hjemmet, partnerens jalousi eller regler. Det kan være svært at spotte, men læg mærke til din mavefornemmelse, når din kollega taler om sit parforhold og partneren.


Blå mærker eller andre fysiske skader bortforklares eller mangler forklaring. Det kan føles grænseoverskridende at spørge til, men det er stadig et vigtigt tegn at lægge mærke til.


Hvis du har en mavefornemmelse, der fortæller dig, noget er galt, så skal du lytte til den.


Berøringsangst omkring psykisk vold

I Danmark er vi generelt meget respektfulde overfor andres privatliv. Vi vil helst unsgå at træde andre over tæerne, og derfor vil vi oftest hellere lade vær at italesætte noget for ikke at gøre dem utilpasse. Det gælder især, når vi er vidne til parforholdsproblematikker. Vi vil ikke risikere at blande os i noget, vi tænker, ikke kommer os ved. Det betyder også, at vi nogle gange er vidner til psykisk vold, men ikke tør blande os.


Hvis du har mistanke om, at din ven, kollega, bekendte mistrives i sit parforhold, eller hvis du synes, deres partner er grænseoverskridende, så kan du gøre en STOR forskel ved at italesætte det.


Hvordan taler jeg med min kollega om det?

Du spiller en stor rolle for din kollega, hvis du tør tale med dem om det, du ser. Hvis du fornemmer, at noget er galt, at deres partner er grænseoverskridende eller voldelig, så har din kollega højst sandsynligt netop brug for, at nogen tør italesætte det.


Hvis du vil tale med din kollega om det, du ser, er det vigtigt at gå stille og roligt frem. Din kollega er ikke nødvendigvis klar til at indse, hvad der foregår, og din kollega kan trække sig fra dig som konsekvens af dette. Stå til rådighed for din kollega - fortæl dem, at du er der, at du gerne vil lytte og hjælpe.


Fortæl din kollega, at du er bekymret og sæt lidt ord på hvorfor. Undgå at bruge store betegnelser som "psykisk vold" og "vold", da dette kan virke skræmmende for din kollega. Hjælp i stedet med at få italesat, hvordan din kollega har det. Fortæl dem, at du kan se, de er pressede, og at det bekymrer dig. Fortæl også gerne direkte, at din kollegas partners adfærd bekymrer dig. Gør det tydeligt for din kollega, at du er der for dem.


Forsøg ikke at løse problemet og skru ned for handlingsparatheden. Du hjælper bedst ved at lytte, støtte og pege i retning af anden hjælp. Du skal altså ikke tale grimt om din kollegas partner, eller på anden vis opfordre til øjeblikkelig skilsmisse, men i stedet vise din kollega, at de ikke er alene.

Det er helt normalt, at vi kan få lyst til at sige ting som:

"Det er da ham/hende, der er forkert på den", "det skal du ikke finde dig i", "det skal han/hun da ikke bestemme"

Men det er vigtigt, når vi har at gøre med psykisk vold, at vi er forsigtige. Det psykisk voldelige forhold er enormt kompliceret, og din kollega har allermest brug for, at du nysgerrigt spørger ind og udtrykker din bekymring.


Hvad skal jeg sige?

Her er konkrete forslag til, hvordan du italesætter overfor din kollega, at du er bekymret for dem:

"Jeg har lagt mærke til..."

"Det kan være, det bare er mig, men jeg har lagt mærke til...

"Jeg har tænkt over..."

"Jeg har tænkt meget på dig..."

"Der var noget i det, du sagde, som jeg ikke kunne slippe..."

"Nogle gange bliver jeg lidt bekymret for, hvordan du har det..."

"Nogle gange bliver jeg bekymret for, om alt er okay hjemme hos jer..."

"Hvordan føles det egentlig, når din partner bliver så vred?"

"Du behøver ikke fortælle mig i detaljer, men..."

"Du behøver ikke svare, men..."

"Jeg oplever, at du har trukket dig/virker træt/virker stresset/virker ked af det, og det har fået mig til at tænke på, om du bliver behandlet ordentligt..."

"Nogle gange fortæller du noget, som jeg ikke synes er okay, hvad synes du selv?"


Næste skridt

Send din kollega i retning af relevant viden og hjælp. Der findes meget læsning og forskellige rådgivningsmuligheder - for eksempel hos LevUdenVold og Danner. Sørg for at følge op på samtalen med din kollega, så de ved, at du er der. Inddrag eventuelt en tillidsrepræsentant, leder, manager eller lignende.


Viden om psykisk vold er vigtig - også på arbejdspladser. Foreslå eventuelt til din arbejdsplads at sætte fokus på psykisk vold, så I sammen kan tage det fælles ansvar for at forebygge og støtte.
Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page